ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
  1. หมายเลขโทรศัทพ์  042-887568
  2. อีเมล์ kaewmathee@loei1.go.th
ผู้บริหาร  นายนพดล  ศรีขัดเค้า
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 084-3934992
  2. อีเมล์  Noppadon@gmail.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านแก้วเมธี


Comments